Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov:

 • vedenie peňažného denníka,
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie evidencie majetku,
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky,
 • vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmu,
 • prehľady podľa požiadaviek klienta.

DPH:

 • spracovanie účtovných a daňových dokladov,
 • sledovanie povinnosti na registráciu na DPH podľa príslušných §§ zákona o DPH,
 • vedenie evidencie na účely DPH,
 • vypracovanie a elektronické zasielanie daňových priznaní a súhrnných výkazov DPH.

Ostatné:

 • elektronické podávanie výkazov,
 • sledovanie povinnosti registrácie pre DPH podľa príslušných §§ zákona o DPH,
 • sledovanie povinnosti v súvislosti s podaním súhrnného výkazu DPH a zmeny zdaňovacieho obdobia DPH,
 • prehľady podľa požiadaviek klienta,
 • ostatné po vzájomnom dohovore.

 

Jednoduché účtovníctvo neziskových organizácií© Copyright 2013 www.uctovnictvodane.sk | Tvorba webu od GRANDIOSOFT