Ostatné služby

Pre fyzické osoby podnikateľov (SZČO):

 • konzultácie súvisiace so začatím podnikania,
 • poradenstvo v súvislosti s pozastavením alebo zrušením živnosti,
 • daňová a odvodová optimalizácia v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania,
 • daňová optimalizácia v súvislosti s dosahovaním iných príjmov v kontexte s príjmami rodinných príslušníkov,
 • výpočet poistného na zdravotné a sociálne poistenie (odvody),
 • elektronické zasielanie výkazov (zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad),
 • komunikácia so zdravotnou poisťovňou, sociálnou poisťovňou a daňovým úradom,
 • administratíva s úradmi (zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad, iné),
 • poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok.

Pre občanov:

 • vypracovanie daňového priznania,
 • plnenie oznamovacích povinnosti v súvislosti s prenájmom nehnuteľností alebo inými príjmami alebo činnosťami.

Pre právnické osoby:

 • zakladanie spoločností s ručením obmedzeným (s. r. o.),
 • prevod obchodného podielu,
 • návrh na zápis zmien do Obchodného registra,
 • poradenstvo pri konaní Valného zhromaždenia,
 • zápisnica z Valného zhromaždenia,
 • plnenie povinností a vypracovanie dokumentov v súvislosti s účtovnou závierkou a rozdelením zisku alebo úhrady straty spoločnosti,
 • daňová optimalizácia v súvislosti s dosahovaním iných príjmov spoločníkov,
 • elektronické zasielanie výkazov (zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad),
 • komunikácia so zdravotnou poisťovňou, sociálnou poisťovňou a daňovým úradom,
 • administratíva s úradmi (zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad, iné),
 • poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok.

Ostatné:

 • vedenie personalistky, spracovanie miezd,
 • oznamovacie a registračné povinnosti subjektu,
 • poradenstvo pri rozhodovaní o vhodnej právnej forma podnikania.


© Copyright 2013 www.uctovnictvodane.sk | Tvorba webu od GRANDIOSOFT