Personálna a mzdová agenda

Personálna agenda:

 • vedenie personálnej agendy,
 • príprava pracovných zmlúv, dohôd v rámci mimopracovného pomeru a ich zmien,
 • registračné a oznamovacie povinnosti zamestnávateľa voči príslušným úradom,
 • agenda v súvislosti s ukončení pracovného pomeru zamestnanca.


Mzdová agenda:

 • spracovanie miezd,
 • vypracovanie mesačných a ročných výkazov na príslušné úrady a ich elektronické zasielanie,
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancov,
 • podklady pre zaúčtovanie,
 • ďalšie v prípade potreby.

 

Ostatné:

 • konzultácie v oblasti pracovno-právnych vzťahov a miezd,
 • upozornenia na zmeny pracovno-právnej legislatívy, daňových predpisov a odvodov,
 • sledovanie tvorby a čerpania sociálneho fondu,
 • ďalšie na základe požiadaviek klienta.


© Copyright 2013 www.uctovnictvodane.sk | Tvorba webu od GRANDIOSOFT