Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo pre malé a stredné firmy:

 • vedenie hlavnej knihy,
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov,
 • vedenie evidencie majetku,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky,
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, vrátane príloh.


DPH:

 • spracovanie účtovných a daňových dokladov,
 • vedenie evidencie na účely DPH,
 • vypracovanie a elektronické zasielanie daňových priznaní DPH a súhrnných výkazov DPH.


Ostatné:

 • elektronické podávanie výkazov,
 • sledovanie povinnosti registrácie pre DPH podľa príslušných §§ zákona o DPH,
 • sledovanie povinnosti v súvislosti s podaním súhrnného výkazu DPH a zmeny zdaňovacieho obdobia DPH,
 • prehľady podľa požiadaviek klienta,
 • ostatné po vzájomnej dohode.


© Copyright 2013 www.uctovnictvodane.sk | Tvorba webu od GRANDIOSOFT